بایگانی نویسنده

ایده هایی برای کارت ویزیت

کارت ویزیت خوب با طراحی منحصر به فرد قطعا موفقیت کسب و کار ار تضمین نمیکند. اما میتواند کمک خوبی برای معرفی کسب و کار در برداشت اول باشد. و در جلب مشتری کمک شایانی میکند.

نمونه هایی برای ایده گرفتن که به صورت هوشمندانه طراحی و اجرا شده است را با هم می بینیم.